Uit onderzoek van het Zwitserse technische universiteit ETH Zurich blijkt het hersengebied waar empathische gevoelens ontstaan zwakker te zijn bij mensen met autisme. Door deze gevonden kennis kunnen andere therapieën ontwikkeld worden voor mensen met autisme.
Tijdens het onderzoek dat gedaan is door de universiteit, blijkt bij mensen met autisme een “ongewone activiteit” in het hersendeel waar onder ander empathie wordt ontwikkeld te zijn. Voor de studie werden 36 puberjongeren gevolgd. 16 van deze pubers hadden al de diagnose autisme gekregen.

Probleem van autisme
De onderzoekers wisten dat in dit specifieke deel van de hersenen de emoties die gepaard gaan met het begrijpen van andere personen omdat je je in hun situatie kunt verplaatsen ontstaan. Daarnaast worden de gevoelens van empathie ook in dit deel van de hersenen ontwikkeld. Met deze gevoelens hebben mensen met autisme vaker moeite.

man hoofdSpel
Het onderzoek werd gedaan door middel van een MRI-scan. Met gebruikmaking van de scan werden de jongeren gevolgd terwijl ze een simpel spel deden. Tijdens het spel moesten ze een keuze maken uit twee deuren. Achter een van deze deuren zat een beloning. Wanneer ze de juiste deur kozen met de beloning werd deze groen en kregen ze een euro. Als de puber de verkeerde deur koos werd deze roos en kreeg je geen beloning.
Tijdens het spel veranderen de regels willekeurig. Dan kon het zijn dat achter een rode deur een prijs zat en bij een groene deur was geen beloning. Na elke ronde vroegen de onderzoekers aan de pubers of ze de beloning hadden verwacht.

Verschillende antwoorden
Hieruit bleek dat de jongeren met autisme geen moeite hadden met de vraag of ze de prijs voor zichzelf verwacht of onverwacht kwam. Bij de jongeren zonder autisme was die vraag moeilijker te beantwoorden. Wanneer deze autistische jongeren naar de andere deelnemers keken hadden ze veel meer moeite dan de jongeren zonder autisme om antwoord te geven op de vraag of een ronde een verwachte uitkomst had voor de proefpersoon.

Hersenen ontwikkelen modellen voor andermans gedachten
Een professor meldt dat mensen niet van verassingen houden. Dat is waarom de hersenen constant verschillende modellen ontwikkelen over wat er omgaat in een andere persoon. Dat de hersenen dit doen is zeer belangrijk voor sociale interactie. Mensen met autisme hebben moeite met deze modellen te ontwikkelen over de gedachtes van andere mensen. Dat is waarschijnlijk de reden dat zij meer moeite hebben om de vraag te beantwoorden voor andere personen in het spel.

Minder activiteit in specifiek hersendeel
Toen de MRI-scans van de jongeren werden geanalyseerd naar aanleiding van het spel kwam naar voren dat het gebied in de hersenen waar emotionele en cognitieve eigenschappen bij elkaar komen bij een onverwacht resultaat veel meer activiteit waar te nemen was bij de pubers zonder autisme. Bij de tieners met autisme kwam uit de resultaten naar voren dat in die specifieke plek in de hersenen juist minder activiteit waar te nemen was en dat er eerder sprake was van een zwakke plek.

Betere behandelingen
Er wordt verwacht dat met deze ontdekking betere behandelingen ontwikkeld kunnen worden voor mensen met autisme, bijvoorbeeld bij gedragstherapie. Een van de wetenschappers stelt dat het bij autistische mensen vaak niet duidelijk is of ze iets niet kunnen of dat de motivatie om iets te doen eerder ontbreekt. Door een systeem met een beloning te hanteren bij een autistisch persoon kan men sociaal wenselijk gedrag stimuleren. Want de hersenen en de persoon met autisme kunnen getraind worden wanneer er gebruikgemaakt wordt van een goede therapie om ze te leren hoe zich te gedragen.