Bouw

Wat moet je weten over natuurinclusief bouwen?

Tot enkele jaren geleden werd er in de bouw eigenlijk niet zoveel aandacht besteed aan de natuur. Bovendien was het zo dat er vanuit de hoek van de natuurbescherming ook maar weinig aandacht bestond voor gebouwen. Het bleken dan ook in de praktijk eigenlijk twee volledig andere werelden te zijn. Dat is natuurlijk bijzonder jammer. Vandaag de dag is dat niet langer het geval. Dat uit zich in de praktijk meer concreet onder de vorm van natuurinclusief bouwen. Is deze vorm van bouwen bij jou nog niet helemaal bekend, maar wil je daar wel graag meer over te weten komen? Dan is het zeker een aanrader om je te gaan verdiepen in de informatie die je verder op deze pagina terug kan vinden.

Een eerste kennismaking met natuurinclusief bouwen

Voor natuurinclusief bouwen geldt dat het staat voor het bouwen van woningen evenals bedrijfspanden en andere objecten waarbij er sprake is van de integratie van de natuur in de bouw. In deze situatie is er sprake van geen enkel op zichzelf staand gebouw. Dit gezegd hebbende spreekt het voor zich dat ook de omgeving van belang is. In het pand zelf bevinden er zich verschillende voorzieningen voor de natuur. Het gaat hierbij dan als het ware om bouwen waarbij de natuur evenals het pand onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Denk hierbij onder meer aan de integratie van dierenverblijfplaatsen in panden zoals bijvoorbeeld:

        Vleermuizen;

        Gierzwaluwen;

        Huismussen;

Door de jaren heen is gebleken dat heel wat mensen ervoor hun woning voor hebben gekozen om gebruik te maken van een bepaalde vorm van begroeiing. Wanneer dat eveneens geldt voor jou zal je tot de vaststelling komen dat je daardoor al aan een bepaalde vorm van natuurinclusief bouwen hebt gedaan. Dit maakt hoe dan ook duidelijk dat het principe van op deze manier bouwen vandaag de dag zeker en vast niet als helemaal nieuw dient te worden bestempeld, integendeel.

Wat is het nut precies van deze manier van bouwen?

Een zeer belangrijke vraag die in de praktijk ook volledig terecht wordt gesteld heeft te maken met wat nu precies het nut is van natuurinclusief bouwen. Wanneer we hier dieper op in gaan komen we tot de vaststelling dat het zorgt voor een toenemende biodiversiteit. Bovendien zal je ook tot de vaststelling komen dat deze vorm van bouwen een flink stuk gezonder is voor ons als mensen. De biodiversiteit zorgt er in de praktijk dan ook voor dat verschillende plagen zoals bijvoorbeeld ratten en muggen kunnen worden aangepakt. Daarnaast mag het ook niet over het hoofd gezien worden dat bijvoorbeeld groendaken er mee voor zorgen dat stedelijke omgevingen koeler kunnen worden gehouden tijdens de steeds warmer wordende zomermaanden.

Natuurinclusief bouwen is de toekomst

Al de voorbije jaren hebben we met z’n allen kunnen vaststellen hoe sterk de evolutie is geweest die plaats heeft gevonden op de bouwmarkt. Eén van de belangrijkste evoluties waar we aandacht aan kunnen besteden heeft te maken met natuurinclusief bouwen. Voor deze manier van bouwen geldt bovendien dat de algemene verwachting is dat ze door de jaren heen alleen maar stelselmatig verder in belang zal gaan toenemen. In ieder geval, wil jij ook graag meer ontdekken over deze vorm van bouwen? Dan is het alvast zeker interessant om je er even nog wat meer in te verdiepen.

Bent u van plan te gaan verbouwen? Lees de tips van Vleermuisheld.nl.